گروه بازرگانی پارس خاورمیانه

فروش نصب و راه اندازی

تجهیزات رادیویی

kenwood TK3207new
kenwood TK3207new