گروه بازرگانی پارس خاورمیانه

فروش نصب و راه اندازی

تجهیزات رادیویی

بیسیم دستی موتورولا 

بیسیم دستی

   مدل  قیمت 

 

​​